การประกวดวรรณกรรมรางวัล

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๓

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๓

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดโครงการ
ของที่ระลึก
ผลงานที่ได้รับรางวัล

นิทรรศการแถลงข่าว

อุชเชนีในข่าว

NEWS CLIPPING
การประกวดรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3 (ปี 2562)
Headline Date of publication Media
Newspaper
ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: ประชุม 6-Apr-62 Thai Rath (Mid Day)
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: เตรียมประกวด ‘รางวัลอุชเชนี’ ในวาระครบ 100 ปีชาตกาล 20-Apr-62 Kom Chad Luek
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: จากนักเขียนสู่นักวาด’ไมตรี ลิมปิชาติ’แบบสบายๆสไตล์ไมตรี 25-May-62 Kom Chad Luek
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: ยินดีกับนักเขียน ‘รางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น’ ก.วัฒนธรรม 29-Jun-62 Kom Chad Luek
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: โค้งสุดท้ายเวทีประกวดวรรณกรรมรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ 62 17-Aug-62 Kom Chad Luek
ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: ประชุม 3-Sep-62 Thai Rath
ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: ประชุม 3-Sep-62 Thai Rath (Mid Day)
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: ประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี ค่าตอบแทน-เงินรางวัลเฉียดล้าน! 28-Sep-62 Kom Chad Luek
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: หนัง ‘ฟ้าเมืองไทย/19’ ประวัติศาสตร์อีกหน้าของวงวรรณกรรม 19-Oct-62 Kom Chad Luek
เด็กหญิงพม่านำชีวิตจริงเขียนความเรียงคว้ารางวัลชนะเลิศ’วรรณศิลป์อุชเชนี’ปีที่ 3 29-Oct-62 Daily News
เด็กหญิงพม่านำชีวิตจริงเขียนความเรียงคว้ารางวัลชนะเลิศ’วรรณศิลป์อุชเชนี’ปีที่ 3 29-Oct-62 Daily News (Mid Day)
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3 ‘ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง’พร้อมวาระ 100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก 30-Oct-62 Naew Na
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: ก.วัฒนธรรมเผยรายชื่อ ‘วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9’ 2-Nov-62 Kom Chad Luek
คอลัมน์: ถนนวรรณกรรม: รางวัลวรรณศิลป์ ‘อุชเชนี’ ครั้งที่ 3 ‘ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง 17-Nov-62 Thai Post
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: เรื่องสั้นรางวัลเหลืองปรีดียาธร-ค่ายการเขียน ณ โรงเรียนบรบือ 30-Nov-62 Kom Chad Luek
Online
เตรียมประกวด ‘รางวัลอุชเชนี’ ในวาระครบ 100 ปีชาตกาล 20-Apr-62 https://www.komchadluek.net/
โครงการประกวดวรรณกรรม รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2562”  หัวข้อ “ที่ใดมีชีวิต  ที่นั่นมีความหวัง”  23-May-62 https://web.facebook.com/thaiwriterassociation
จากนักเขียนสู่นักวาด ‘ไมตรี ลิมปิชาติ’ แบบสบายๆ สไตล์ไมตรี 25-May-62 https://www.komchadluek.net/
โค้งสุดท้ายเวทีประกวดวรรณกรรมรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ 62 17-Aug-62 https://www.komchadluek.net/
ขอเชิญร่วมงาน “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” 5-Sep-62 https://www.bangkoklifenews.com/
ยินดีกับนักเขียน ‘รางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น’ ก.วัฒนธรรม 29-Jun-62 https://www.komchadluek.net/
พิธีมอบโล่พระราชทาน ‘รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่3 25-Oct-62 https://tna.mcot.net/
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3 25-Oct-62 https://thainews.prd.go.th/
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์  กันอีกครั้งค่ะ ชนะเลิศรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3  25-Oct-62 https://web.facebook.com/ภาษาไทยเจียระไนอัญมณี
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3 ‘ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง’ พร้อมวาระ 100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก 30-Oct-62 https://www.naewna.com/
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3 “ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง” 30-Oct-62 https://pantip.com/
อีกหนึ่งรางวัลของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายอัษฎาวุธ ไชยวรรณ  ศศ.ม.ภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3 ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชน  15-Nov-62 https://web.facebook.com/husotsu
เรื่องสั้นรางวัลเหลืองปรีดียาธร-ค่ายการเขียน ณ โรงเรียนบรบือ 30-Nov-62 https://www.komchadluek.net/
ชานชาลานักเขียน: เรื่องสั้นรางวัลเหลืองปรีดียาธร-ค่ายการเขียน ณ โรงเรียนบรบือ 30-Dec-62 https://isoc5.net/
Clip VDO
งานเสวนา “100 ปี ชาตกาล อุชเชนี” กวีของกวีที่เรารัก 6-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวี โดย ศิลปินแห่งชาติ – ไพวรินทร์ ขาวงาม 6-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวี โดย ศิลปินแห่งชาติ – ชมัยภร บางคมบาง 6-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวี โดย ศิลปินแห่งชาติ – พิบูลศักดิ์ ละครพล 6-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวีระลึกถึงอุชเชนี – ชมัยภร บางคมบาง 7-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
งานเสวนา “คิดถึงอุชเชนี” (คลิปที่ 1) 7-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
งานเสวนา “คิดถึงอุชเชนี” (คลิปที่ 2 จบ) 7-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวีระลึกถึงอุชเชนี – ไพวรินทร์ ขาวงาม 7-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวีระลึกถึงอุชเชนี – พิบูลศักดิ์ ละครพล 7-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ 100 ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก (คลิปที่ 1) 7-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ 100 ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก (คลิปที่ 2) 7-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ 100 ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก (คลิปที่ 3 จบ) 7-Sep-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
องคมนตรี มอบโล่รางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 26-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/NewsNBT Thailand
พิธีรับโล่พระราชทานรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3 “ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง” 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
พิธีมอบรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3 – ประเภทกลอนสุภาพ 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
พิธีมอบรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3 – ประเภทความเรียง 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวีจากแรงบันดาลใจอุชเชนี – สาวิตรี ทนเสน 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวี “จนกว่าชีวิตจะนิทรา” – ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวีจากแรงบันดาลใจอุชเชนี – รินศรัทธา กาญจนวตี 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวีจากแรงบันดาลใจอุชเชนี – พิริยภูมิ หง่อยกระโทก 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
การขับร้องบทเพลงพิเศษ – “อุชเชนี กวีผู้เป็นแรงบันดาลใจ” 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
งานเสวนา “100 ปี ชาตกาล อุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” (ตอนที่ 1) 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
งานเสวนา “100 ปี ชาตกาล อุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” (ตอนที่ 2 จบ) 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านความเรียงเรื่อง “ผีเสื้ออัปลักษณ์ ดักแด้ และแม่ของเรา” – พิณพิพัฒน ศรีทวี 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวี “วันใหม่ใต้แสงตะวัน” – ศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านความเรียงเรื่อง “ดอกหญ้าพลัดถิ่น” – ส้ม 28-Oct-62 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
Loading...