การประกวดวรรณกรรมรางวัล

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๒

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๒

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โปสเตอร์โครงการ
รายละเอียดโครงการ
สูจิบัตร
ผลงานที่ได้รับรางวัล

นิทรรศการแถลงข่าว

อุชเชนีในข่าว

NEWS CLIPPING
การประกวดรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 2 (ปี 2561)
Headline Date of publication Media
Newspaper
คอลัมน์: สถานีบ้านเรา: ‘ที่ใดมีชีวิตที่นั่นมีความหวัง’ อุชเชนี นามปากกา ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา 14-Jan-61 Thai Post
คอลัมน์: สถานีบ้านเรา: วาสนา อุตเมืองเพีย ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา คว้ารางวัล… 21-Jan-61 Thai Post
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: เตรียมพบ ‘เรื่องสั้นอัศศิริ’ กว่า 100 เรื่อง : อัศศิริ ธรรมโชต 11-Aug-61 Kom Chad Luek
คอลัมน์: ตู้หนังสือ: ใต้เวิ้งฟ้า ใครเคยตั้งคำถามตัวเองบ้าง 16-Sep-61 Matichon
คอลัมน์: ตู้หนังสือ: ใต้เวิ้งฟ้า ใครเคยตั้งคำถามตัวเองบ้าง 16-Sep-61 Matichon (Mid Day)
คอลัมน์: ชานชาลานักเขียน: ‘วีรพร นิติประภา’ คว้าซีไรต์นวนิยาย 2 สมัยซ้อน! 13-Oct-61 Kom Chad Luek
คอลัมน์: คุณแหนกอสซิป 25-Oct-61 Naew Na
ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: มีฝีมือ 29-Oct-61 Thai Rath
ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: มีฝีมือ 29-Oct-61 Thai Rath (Mid Day)
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 2 ก้าวสู่ปีที่ 3 1-Nov-61 Naew Na
คอลัมน์: ปริศนาโบราณคดี: Free Write Award ครั้งที่ 3 ประเทศนี้ไม่มีเส้นแบ่ง ไม่มีภูมิภาค… 16-22-Nov-61 Matichon Weekend
Online
สถานีบ้านเรา ปาริชาติ ประคองจิตร์ “ที่ใดมีชีวิตที่นั่นมีความหวัง” 15-Jan-61 https://web.facebook.com/Blu-lotus-2-u
เธออยู่บนชิงช้าสวรรค์ 20-Jan-61 https://www.bangkokbiznews.com/
การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” 24-May-61 https://pantip.com/
รายงานข่าว รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2  27-Jun-61 https://web.facebook.com/pagarung
อ่านกัน เผื่อใครส่งประกวดปีนี้ 27-Jun-61 https://web.facebook.com/NationalLibraryThailand
ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” 26-Jul-61 http://contestwar.com/
เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ปี ๒๕๖๑ 26-Jul-61 https://www.csrcpall.com/
โครงการประกวดวรรณกรรม รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” 2561 3-Aug-61 https://prachatai.com/
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   15-Aug-61 https://web.facebook.com/thaiks
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประกาศผลและพิธีรับโล่พระราชทาน #รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2   22-Oct-61 https://web.facebook.com/ThaiArtsCU
ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี  26-Oct-61 https://web.facebook.com/sarakadeemag
พิธีมอบโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี 27-Oct-61 https://klw.ac.th/
#เพียงแค่เม็ดทราย ที่บ้านผม ปลูกต้นปีบไว้ต้นหนึ่ง… 29-Oct-61 https://web.facebook.com/blackrider.asa
บทอ่านบนเวทีช่วงจุดประกายความคิด ในงานประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 30-Oct-61 https://web.facebook.com/sarakadeemag
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 2 ก้าวสู่ปีที่ 3 วาระ ‘100 ปี ชาตกาล อุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก’ 1-Nov-61 https://www.naewna.com/
เพียงแค่เม็ดทราย* – จากบรรณาธิการ สารคดี ฉบับที่ 405 พฤศจิกายน 2561 27-Nov-61 https://www.sarakadee.com/
เพียงแค่เม็ดทราย* – จากบรรณาธิการ สารคดี ฉบับที่ 405 พฤศจิกายน 2561 29-Nov-61 https://web.facebook.com/sarakadeemag
Clip VDO
I found the ‘PERFECT’ moment. #รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี 27-Oct-61 https://www.facebook.com/watch/Book Around
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ข่าวดึก #NBT2HD 28-Oct-61 https://www.youtube.com/channel/NewsNBT Thailand
Loading...