รางวัลโล่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ประจำปี ๒๕๖๖
“ไม่กำหนดหัวข้อ”

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน

ผลงาน “The Memory of a Goldfish”
โดย ธนัชพร ทิวากรกฎ

ผลงาน “คุณเห็นไหม?”
โดย พชร โพธิ์สุวรรณ

ผลงาน “เด็กคนนั้น”
โดย ปวหทัย เชษฐพงศ์พันธุ์

ผลงาน “ต้นไม้ของฉัน”
โดย ธีตา คูศรีเทพประทาน

ผลงาน “ชีวิตบนรถ”
โดย ณภัค เลิศประกิต

ผลงาน “โลกฝันของนักเรียนหลังห้อง”
โดย ภานุพงษ์ คงหีต

ผลงาน “ลมหายใจแสนล้ำค่า”
โดย สาริศา ตั้งเจริญ

ประเภทเรื่องสั้น ระดับประชาชน

ผลงาน “นกบินได้ด้วยปีกหรือศรัทธา”
โดย กิตติศักดิ์ คงคา

ผลงาน “ในสวนลิ้นจี่”
โดย สาโรช แซ่ซึง

ผลงาน “บุตรี”
โดย นิตยา จันฤาไชย

ผลงาน “แมวในสำนึก”
โดย นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

ผลงาน “ลูกพี่ลูกน้อง”
โดย กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร

ผลงาน “ลืมไปเสียสิ้นใจ”
โดย พิชญ อนันตรเศรษฐ์

ผลงาน “แล้วเราจะ ‘ลืม’ กันอีก”
โดย มณีมิ่งเมือง

ประเภทบทกวี ระดับนักเรียน

ผลงาน “คือหนึ่งเดียว”
โดย วรนิพิฐ มาตราช

ผลงาน “บทชีวิต…คิดเอาเอง”
โดย กฤษกร สิงห์ฉลาด

ผลงาน “บทสนทนาระหว่างเราและแม่”
โดย เกียรติอนันต์ พวงพลอย

ผลงาน “ถึงแม่ที่ปลายฟ้า”
โดย กันต์กนิษฐ์ พำขุนทด

ผลงาน “สักวันจะต้องเป็นของเรา”
โดย วุฒิชัย คงสุขดี

ประเภทบทกวี ระดับประชาชน

ผลงาน “ขอบฟ้าขลิบทอง เรืองรองขอบใจ”
โดย เด็กหญิงน้ำค้าง

ผลงาน “คนตายเป็นดวงดาว ท้องฟ้าเป็นสุสาน”
โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี

ผลงาน “ชีวิตที่แตกกระจาย”
โดย วิศิษฐ์ ปรียานนท์

ผลงาน “ใบรับรองความจน”
โดย ชาตรี ตราชู

ผลงาน “ไปสู่ความมหัศจรรย์”
โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม

ผลงาน “พินัยกรรม”
โดย อังคาร จันทาทิพย์

Loading...