การประกวดวรรณกรรมรางวัล

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๕

(ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ :

จัดโดย :

รายชื่อผู้เข้ารอบการประกวด “วรรณศิลป์อุชเชนี”

ประเภทกลอนสุภาพ

ระดับนักเรียน

ผลงาน ในห้วงคำนึง – โดย คุณศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง
ผลงาน ชีวิตของลูกยางนา – โดย คุณวริศ ดาราฉาย
ผลงาน บทคำนึงเหนือภูขยะ – โดย คุณฮีดายะห์ เบ็ญโกบ

ระดับประชาชน

ผลงาน แม่น้ำแห่งชีวิต – โดย คุณจามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
ผลงาน กลิ่นเข็มในอกแม่ – โดย คุณวิศิษฐ์ ปรียานนท์
ผลงาน ห้วงคำนึงของนักแล่นเรือใบ (ขณะผ่านไปพิพิธภัณฑ์ร้างกลางชีวิต) – โดย คุณพจนาถ พจนาพิทักษ์

ประเภทความเรียง

ระดับนักเรียน

ผลงาน รถล้อเข็น – โดย คุณแต๋น
ผลงาน ลูกเป็ดขี้เหร่ – โดย คุณธนพร โชคศรีเจริญ
ผลงาน คำนึงอันนิรันดร์ – โดย คุณฮีดายะห์ เบ็ญโกบ

ระดับประชาชน

ผลงาน 14 วัน 3 ปี ตลอดไป – โดย คุณกิตติศักดิ์ คงคา
ผลงาน เด็กชายผู้หยุดความสูงไว้ที่ระดับหัวใจ – โดย คุณศรัทธา สถาพร
ผลงาน ก่อนอัลไซเมอร์มาเยือน (ถ้อยคำนึงสุดท้ายของชายอายุแปดสิบ) – โดย คุณพิณพิพัฒน ศรีทวี

พิธีมอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอโนมา