การประกวดวรรณกรรมรางวัล

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๕

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โปสเตอร์โครงการ
รายละเอียดโครงการ
ผลงานที่ได้รับรางวัล

นิทรรศการ

อุชเชนีในข่าว

NEWS CLIPPING
การประกวดรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 4 (ปี 2563)
Headline Date of publication Media
Newspaper
คอลัมน์: ปริศนาโบราณคดี: อัคนี มูลเมฆ ระวี ตระการจันทร์แทนชีวา และ ธวัชชัย ทนทาน 31-Jan-6 Feb-63 Matichon Weekend
คอลัมน์: ปริศนาโบราณคดี: รอนฝัน ตะวันเศร้า องอาจ สิงห์สุวรรณ และนนทพัทธ์ หิรัญเรือง 14-20-Feb-63 Matichon Weekend
ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: โล่พระราชทาน 20-Oct-63 Thai Rath
ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: โล่พระราชทาน 20-Oct-63 Thai Rath (Mid Day)
รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและสร้างนิสัยการอ่าน 20-Oct-63 Thai Rath
รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและสร้างนิสัยการอ่าน 20-Oct-63 Thai Rath (Mid Day)
อยู่เพื่ออะไร’ บอกเล่าปรัชญาชีวิต วรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 20-Oct-63 Daily News
อยู่เพื่ออะไร’ บอกเล่าปรัชญาชีวิต วรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 20-Oct-63 Daily News (Mid Day)
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 4 ‘อยู่เพื่ออะไร’ 27-Oct-63 Naew Na
Online
บทกวี “จนกว่าชีวิตจะนิทรา” ชนะเลิศ รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ประจำปี 2562 14-Mar-63 http://blog.bru.ac.th/
ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยทราบ …การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 21-May-63 https://web.facebook.com/thaimajortu
การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563  หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร”  21-May-63 https://web.facebook.com/ReadingForSpiritualFulfillment/
รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 เปิดรับ ความเรียง-กลอนสุภาพ หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร”  21-May-63 https://web.facebook.com/thaipoet
อีก ๑ รางวัลคุณภาพ ของวงการวรรณกรรม 21-May-63 https://www.facebook.com/thaiwriterassociation
อีก ๑ รางวัลคุณภาพ ของวงการวรรณกรรม 22-May-63 https://www.facebook.com/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ
รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 เปิดรับ ความเรียง-กลอนสุภาพ หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร” 22-May-63 https://www.bangkoklifenews.com/
ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” 22-May-63 http://omni-recipes.com/
เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” วาระ 100 ปีชาตกาล 22-May-63 https://www.csrcpall.com/
ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ 22-May-63 https://happyschoolbreak.com/
โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 (ประจำปี พ.ศ. 2563) 1-Jun-63 https://web.facebook.com/csrcpall
จนกว่าชีวิตจะนิทรา บทวิจารณ์โดย กิตติพิชญ์ เชาวน์ไวย 4-Jun-63 http://www.praphansarn.com/
นักเขียนฟังทางนี้! happening แนะนำโครงการดีๆ เอาใจสายประกวดมาฝาก 8-Jul-63 https://web.facebook.com/happeningmagazine
ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ 14-Jul-63 http://contestwar.com/
โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓) หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร” 14-Jul-63 https://web.facebook.com/contestwar
การประกวดรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 เปิดรับ ความเรียง-กลอนสุภาพ หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร” 7-Aug-63 https://www.kruachieve.com/
การประกวดรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 เปิดรับ ความเรียง-กลอนสุภาพ หัวข้อ “อยู่เพื่ออะไร” 7-Aug-63 https://web.facebook.com/kruachieve
โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 9-Aug-63 https://web.facebook.com/Kho.KhonKhean
ประกาศผลการตัดสิน ‘รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 19-Oct-63 https://www.bangkoklifenews.com/
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๔ “อยู่เพื่ออะไร” 19-Oct-63 https://pantip.com/
บทกวีชนะเลิศ “รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี” ประจำปี ๒๕๖๓ 19-Oct-63 https://web.facebook.com/apichat.dumdee
บทกวีชนะเลิศ “รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี” ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ อยู่เพื่ออะไร  19-Oct-63 https://web.facebook.com/malaniyomsapanna
รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและสร้างนิสัยการอ่าน 20-Oct-63 https://www.thairath.co.th/
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 4 ‘อยู่เพื่ออะไร’ 27-Oct-63 https://www.naewna.com/
เอกอักษราวุธ “อุชเชนี” 30-Oct-63 https://www.govserv.org/
“เนื่องในมีพิธีมอบรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ขอคารวะ ‘อุชเชนี’ ด้วยบทกวีบทนี้… เอกอักษราวุธ อุชเชนี” 30-Oct-63 https://web.facebook.com/เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
จากเพจเฟซบุ๊ก เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 30 ตุลาคม 2563 30-Oct-63 https://web.facebook.com/thaitribune1
บทกวีชนะเลิศ “รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี” ประจำปี ๒๕๖๓ 18-Nov-63 https://web.facebook.com/FoodandHealthforyou
Clip VDO
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 4 ข่าวค่ำ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/NewsNBT Thailand
อ่านความเรียงโดยผู้ชนะการประกวด “วรรณศิลป์อุชเชนี” ระดับนักเรียน 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวีโดยผู้ชนะการประกวด “วรรณศิลป์อุชเชนี” ระดับประชาชน 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี – คุณอดุล จันทรศักดิ์ 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี – ชมัยพร บางคมบาง 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี – มอบรางวัลประเภทกลอนสุภาพ 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี – มอบรางวัลประเภทความเรียง 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี – บาทหลวงอนุชา ไชยเดช 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านความเรียงโดยผู้ชนะการประกวด “วรรณศิลป์อุชเชนี” ระดับประชาชน 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวี “อยู่เพื่ออะไร” – เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวีโดยผู้ชนะการประกวด “วรรณศิลป์อุชเชนี” ระดับนักเรียน 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
บทเพลง”อุชเชนี กวีผู้เป็นแรงบันดาลใจ” 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี – พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านความเรียงโดยผู้ชนะการประกวด “วรรณศิลป์อุชเชนี” ระดับประชาชน 19-Oct-63 https://www.youtube.com/channel/อาคุงกล่อง
อ่านบทกวี “อยู่เพื่ออะไร” – เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 19-Oct-63 https://web.facebook.com/watch/อาคุงกล่อง
“อยู่เพื่ออยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง” โดยนายอภิชาติ ดำดี 19-Oct-63 https://web.facebook.com/watch/อาคุงกล่อง

 

Loading...