รางวัลโล่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน
รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ประจำปี ๒๕๖๖
“ไม่กำหนดหัวข้อ”

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน

ผลงาน “The Memory of a Goldfish”
โดย ธนัชพร ทิวากรกฎ

ผลงาน “ชีวิตบนรถ”
โดย ณภัค เลิศประกิต

ผลงาน “โลกฝันของนักเรียนหลังห้อง”
โดย ภานุพงษ์ คงหีต

ประเภทเรื่องสั้น ระดับประชาชน

ผลงาน “นกบินได้ด้วยปีกหรือศรัทธา”
โดย กิตติศักดิ์ คงคา

ผลงาน “ลูกพี่ลูกน้อง”
โดย กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร

ผลงาน “แล้วเราจะ ‘ลืม’ กันอีก”
โดย มณีมิ่งเมือง

ประเภทบทกวี ระดับนักเรียน

ผลงาน “คือหนึ่งเดียว”
โดย วรนิพิฐ มาตราช

ผลงาน “บทชีวิต…คิดเอาเอง”
โดย กฤษกร สิงห์ฉลาด

ผลงาน “บทสนทนาระหว่างเราและแม่”
โดย เกียรติอนันต์ พวงพลอย

ประเภทบทกวี ระดับประชาชน

ผลงาน “ขอบฟ้าขลิบทอง เรืองรองขอบใจ”
โดย เด็กหญิงน้ำค้าง

ผลงาน “ใบรับรองความจน”
โดย ชาตรี ตราชู

ผลงาน “พินัยกรรม”
โดย อังคาร จันทาทิพย์

Loading...